Gå til hovedindhold

Personale

Morsø Afklaringscenter har en meget bred målgruppe af borgere med vidt forskellige behov. Personalegruppen er derfor sammensat af flere faggrupper, der tværfagligt samarbejder omkring den rehabiliterende indsats.

Indhold

  Der er 40 medarbejdere fordelt på ti faggrupper tilknyttet Morsø Afklaringscenter.

  Medarbejderne består af centersygeplejersker, fysio- og ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, ernæringsassistent, husassistenter, sekretær, pedel og leder.

  Der er i dagvagten fast tilknyttet centersygeplejersker på Morsø Afklaringscenter. Borgere på Morsø Afklaringscenter støttes i et koordineret, målrettet og sammenhængende borgerforløb under det midlertidige ophold. Centersygeplejerskerne fungerer derfor som kontaktperson, og deltager ved forventningsdrøftelse, status- og fremtidsmøder. De fungerer som faglige tovholdere og konsulenter for plejepersonalet.

  I aften, nat og weekend timerne dækkes sygeplejerskeopgaverne af den udekørende sygeplejerske, der også altid kan tilkaldes ved akut behov.

  Der er fast tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut, der er ansat under Sundhedscenteret. Fysioterapeuten og ergoterapeuten vurderer, tilrettelægger og udfører det specialiserede genoptræningsforløb, samt vurderer behov for hverdagstræning og rehabilitering. De fungerer som faglige tovholdere og konsulenter for plejepersonalet.

  De to plejeteams består af social- og sundhedsassistenter og hjælpere. De understøtter det sammenhængende borgerforløb ved, at borgeren får tilknyttet to ressourcepersoner (social- og sundhedsassistenter) under det midlertidige ophold. Erfaringen har vist, at dette skaber kontinuitet i plejen, styrker koordinering af ind- og udflytninger, samt tilrettelæggelsen af ofte komplekse plejeforløb.

  Morsø Afklaringscenter er også et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedsassistentelever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune. 

  Se mere om blive Sosu-elev i Morsø Kommune her

  Visitationen i Morsø kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning. Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8-15 på 9970 7000.

  Opholdet koster 125 kr. pr. døgn inklusiv fuld forplejning (2016 takst). Borgeren skal selv finansiere transporten til og fra Morsø Afklaringscenter.
  Der er vaskemaskine til rådighed på hver stue, som kan benyttes ved tilkøb af vaskemiddel for 5 kr. per vask.

  Om
  Boliger
  Livet